Background Image

Concept ontwerp

visualisatie + concept ontwikkeling // design styling

ontwerp &
visualisatie

“Een designer is een team player, een meedenker en dwarsdenker.”

Visualisatie is een integraal onderdeel van ontwerpen. En vice versa. Beeldvorming in een vroeg project stadium vraag om het nemen van beslissingen, en soms is een beeldvraag eigenlijk een ontwerpvraag.

design research

context // toekomst // visie

Een project staat nooit op zichzelf, maar heeft altijd een relatie met een context. Een product (en project) strategie begint met het vaststellen van deze design context EN visie.

Is het idee levensvatbaar, en hoe kun je het idee versterken? Wat zijn de verantwoorde keuzes, met impact op natuur en samenleving? Om onderzoek en beslissingen te structureren gebruiken we strategische visualisatie.

design strategy 1
design strategy 2

In opdracht van UrbanAeronautics Ltd. hebben we potentiële UAM mobiliteitstoepassingen in kaart gebracht. Okapi heeft een structurerende en adviserende rol in strategisch ontwerp, en is sparring partner en liaison bij verdere project ontwikkelingen.

Voor BYD Europe hebben we een analyse gemaakt van de stedelijke mobiliteitscontext voor Bus-OV , en de toekomstige gedragingen en behoeftes van de toekomstige bus reiziger in kaart gebracht. Hierop hebben we voor het interieur het functionele (voor) concept ontwikkeld en de eerste vertaling naar 'look & feel'.

design strategy 3

Concept ontwikkeling

techniek en vorm // de gebuiker

Ontwerpen is cross-disciplinair; iteratief en intuïtief waarbij de designer de link tussen verschillende disciplines is.

In de vertaalslag van visie naar concept is afstemmen van de diversiteit aan invloedsfactoren cruciaal. Van empathie met de gebruiker en kosten tot de maatschappelijke impact en duurzaamheid.

microhub
vledder

Voor het programma Hub | Groningen Drenthe (Provincie Drenthe) hebben we de mogelijkheen voor een MobiliteitsHUB rond het dorpsplein Vledder onderzocht en gevisualiseerd.

smart studio

In samenwerking met Studio Soeverein ontwikkelden we de Modulaire office. Een flexibel te plaatsen, in-house groepswerkplek als tijdelijke werk- en exposure ruimte bij verandertrajecten.

design styling

esthetiek // vormgeving

“Look & feel die past bij de doelgroep.”

Styling zorgt voor product acceptatie, door het concept helder en sterk te communiceren en gebruik, techniek, vorm en betekenis op elkaar te laten aansluiten. Vormgeving is van groot belang bij het intuïtief begrijpen van een product (self-explaining). Met esthetiek kan je ontwerp beter laten aansluiten bij (de belevingswereld van) de gebruiker.

red dot award cityhawk styling
cityhawk styling

Voor Urban Aeronautics hebben we vorm en betekenis van een "vliegende auto" onderzocht, en geadviseerd in de styling van het toestel.

wink magic 2