image

versnellen van transities door visualisatie

strategische visualisatie visualisaties animatie en presentatie
"..The aim is not to paint a better picture of the future,
but to make better decisions about it.."

Strategische Visualisatie

Wat is het?
Proces ondersteuning door visualisatie; in dialoog en co-creatie.

Strategische visualisatie biedt een aanvulling en ondersteuning van een groepsproces. Niet zo zeer door het eindresultaat (praatplaat, illustratie, infographic), maar juist door het ‘samen maken van’ in creatieve sessies.
Visuele informatie neem je waar met een ander deel van je hersenen dan lezen en schrijven; rechts versus links. Samen beeld vormen werkt op die manier ook anders dan tekst samen schrijven, en kan een project aanvullend een andere invalshoek geven.

Visualisatie en Co-creatie vind je ook in de nationale KEM-Strategie waaraan wij hebben meegewerkt. KEM’s zijn Key Enabling Methodologies; ontwerp-gerelateerde methodes en werkwijzen waarmee de creatieve sector kan bijdragen aan maatschappelijke transitievraagstukken.
Deze werkwijze zetten wij regelmatig in als beleidsondersteuning /beleidsadvies bij Rijksoverheid. Ook hanteren wij deze methode bij innovation design.
Screenshot

Wanneer zet je strategische visualisatie in?
Wanneer je in een (groeps)proces een andere benadering kunt gebruiken. O.a.:
- bij de start van een programma of project voor koersbepaling, aanpak of plan definitie
- bij visievorming; het herijken of opnieuw opstellen van een visie.
- tijdens het schrijven van (visie)documenten

Uitkomsten
Er is van tevoren geen vastgestelde uitkomst, deze ontstaat gedurende het traject. Een andere kijk, andere groepsdynamiek, samenwerking, draagvlak en meer. De visuals die ontstaan tijdens het traject kunnen gebruikt worden voor interne communicatie. Tegen het einde van het traject kunnen de beelden worden aangepast, zodat ze ook naar buiten toe te gebruiken zijn als praatplaat, in context of stand-alone.
Background Image

Methode en aanpak

strategische visualisatie

Screenshot
1. Analyse onderwerp en proces

Okapi initieert een aantal voorstel schetsen die het project inzichtelijk maken en die kunnen bijdragen aan meer cohesie. Vaak zijn dit systeem- of overzichtsbeelden waarvoor met meerdere mensen of partijen afstemming nodig is.
In overleg selecteren we enkele beelden die in co-creatie verder worden uitgewerkt.
Screenshot
2. Acceleratie door visualisatie

Door mensen bij elkaar te brengen en het project visueel te doorgronden ontstaat gesprek vanuit een ander invalshoek. Bijvangst in deze fase is divers beeldmateriaal voor (interne) communicatie. Het karakter en aantal van de visuals kan gedurende het traject veranderen. We houden daarover nauw contact met management voor afstemming.
Screenshot
3. Draagvlak en ownership

Een beeld gedragen door de groep creëert draagvlak.
De tijdens het traject ontstane visuals kunnen na verdere uitwerking, vereenvoudiging of text toevoeging ook geschikt worden gemaakt voor externe communicatie.

"..Wat ontstaat is altijd een vereenvoudiging, maar wanneer goed gekozen, biedt het mensen inzicht dat ze daarvoor misten..."

systeem visualisatie

proces // overzicht // onderlinge verbanden

Een systeem visual maakt complexe (innovatieve) systemen en processen inzichtelijk. Het structureert het gesprek erover. Overzicht en onderlinge verbanden laten je beter verhouden tot het geheel en complexe samenhangen beter benoemen en afbakenen.

Wij combineren hierbij abstractie met realisme voor meer impact en engagement. Realisme helpt door het levendiger en voorstelbaarder te maken.
Screenshot

Duurzame energiedragers in de Innovatiestrategie Luchtvaart, Ministerie IenW

Screenshot

Impact van AI op mobiliteit, Unit innovatie in Mobiliteit, Ministerie IenW

Screenshot

Datakoers DGWB, ministerie IenW.

Screenshot

Fact sheet Bus Rapid Transit, Ministerie IenW.

Screenshot

Opzet Register Externe Veiligheidsrisico's, Ministerie IenW.

 • - klik voor meer voorbeelden -

  Screenshot

  Key players van en vergroening door MaaS (Mobility as a Service), Ministerie IenW.

  Screenshot

  Overzicht verzamelde data en datastromen via open API platform.

  Screenshot

  Werkwijze Unit innovatie in mobiliteit, Ministerie IenW.

  Screenshot

  Strategie modaliteiten, Unit innovatie in Mobiliteit, ministerie IenW.

  Screenshot

  Post Corona Scenario - CROW

kernbeeld

less is more // impact // eenvoud

In een kernbeeld wordt een probleem tot op de kern van het verhaal teruggevoerd en in 1 beeld gevat. Wanneer goed gevat, zou complexiteit slechts afleiden.

Kernbeelden zijn geschikt voor externa communicatie, als iconisch beeld van een peoject. De stijl waarin gevisualiseerd wordt (schema, conceptuele schets of realistische fotobewerking) is afhankelijk van het karakter van het project en de projectfase.
Screenshot

Prog. MaaS in late programma fase, Ministerie IenW.

Screenshot

Water en Bodem sturend, Ministerie IenW.
Screenshot

Digitaal VTH-Stelsel, IBP-VTH Pijler 3, Rijksoverheid

Screenshot

Prog. MaaS in vroege programma fase - "7 schaalbare landelijk pilots", Ministerie IenW.

Screenshot

Omgekeerde benadering verkeerssysteem, Prog. MaaS, Ministerie IenW.

Screenshot

voorpag Mobiliteitsvisie 2050, Ministerie IenW.

Screenshot

uit Mobiliteitsvisie 2050, Ministerie IenW.

infographic & data visualisatie

grafieken // schema's

Een abstract thema kan door de combinatie met realisme impact een impactvol beeld vormen. Wij werken met data en feiten, maar kijken vanuit de visuele beleving van de kijker.

Ook kan een complex speelveld met meerdere variabelen gevat worden in een enkel beeld.
Screenshot

uit Innovatiestrategie Luchtvaart, Ministerie IenW


Screenshot

Screenshot

Unit Innovatie, Ministerie IenW.

Screenshot

naar 'het internet is stuk'-Marleen Stikker

Screenshot

Volwassenheidsniveau VTH-stelsel, IBP-VTH.

Screenshot

Besluit CO2, Ministerie IenW.

Screenshot

MaaS en CO2 reductie, Ministerie IenW.

aspect illustratie

deelaspecten // samengevat // kortom

Een aspect of element eruit lichten en verbeelden. Om in een document of presentatie een specifiek aspect meer aandacht geven. Of als tussentijdse samenvatting of adempauze in tekst. “Kortom”.

In het algemeen heeft visuele informatie meer impact dan tekst en onthoudt je dit lang(er).
Screenshot

Gebruik duurzame ICT - Ministerie IenW


Screenshot

uit animatie "EU Railways", Ministerie EZK.

Screenshot

uit animatie "EU Railways", Ministerie EZK.

Screenshot

Loorbach curve mobiliteit, Ministerie IenW.

Screenshot

Databronnen milieu risico, Ministerie IenW.

Screenshot

uit Prog.MaaS, Ministerie IenW.

Screenshot

Energiemanagement mobiliteitsHUB, Shell ReCharge.

journeys

scenario's //routekaart // stappenplan

De toekomst kan niet worden voorspeld, maar kan wel worden verkend door bijvoorbeeld scenario's. Een (customer) journey helpt bij het inschatten en communiceren van de implementatie ervan; om meer inzicht te krijgen in wat er op ons pad zou kunnen komen en daarover na te denken. Een journey of roadmap kan een nieuwe aanpak ook begrijpelijker communiceren.

We onderzoeken, verkennen en creëren visuele scenario’s, (customer) journeys en roadmaps.
Screenshot

Routekaart aansluiten bronhouders Register Externe Veiligheid (REV), Ministerie IenW

Screenshot

Procesverloop Prog. MaaS, Ministerie IenW

Screenshot

Programma MaaS, Ministerie IenW.


Screenshot Screenshot

Unit Innovatie in Mobiliteit, Ministerie IenW.

Screenshot

Toekomstbeeld (Artist Impression)

user context // realistisch

Sommige innovaties vereisen context of framing om begrepen te worden of om anderen erbij betrekken en te overtuigen. Omdat een schets conceptueler oogt dan een foto, leent dit zich wanneer idee en toekomst verder uit elkaar liggen en er ruimte moet zijn voor interpretatie. Hier is suggestie van groter belang dan precisie. Een realistische fotobewerking heeft een definitiever karakter en leent zich vaak beter voor de nabije toekomst en/of voor een latere fase van een project.

Onze artist impressions maken we op basis van technische documentatie, text en/of dialoog.

Fancraft® Flying Car and Air Ambulance - Urban Aeronautics /Metro Skyways.

Screenshot

Artist impression Urban Air Taxi, Urban Aeronautics /Metro Skyways.

Background Image

visual storytelling

animatie
presentatie

“pitch met impact”
We verzorgen storyboards & animaties, powerpoint presentaties & templates en slide-docs.

animatie

storyboarding // management samenvatting

Een verhaallijn is de meest ‘oude’ en intuïtieve vorm van menselijke communicatie, en leent zich om een complex verhaal makkelijker te vertellen. In een verhaallijn kun je meerdere aspecten samenvoegen tot een geheel, aspecten benadrukken, framen of een ander perspectief nemen.
Je kunt bij ons terecht voor het maken van een pitch, het opzetten van storyboards of het vertalen van text naar storyboard. Uitvoering van de animatie verzorgen wij in samenwerking met een van onze partners.
Screenshot

Storyboard voor animatie "Europese Spoorwegen"

Screenshot

Still uit animatie "MaaS; 7 landelijke pilots". I.s.m. Idee Aan Zee

Screenshot

Still uit animatie "MaaS; international ticketing", i.s.m. VormVijf en Anton Mijs.

Screenshot Screenshot

uit animatie "EU Railways" i.s.m. VormVijf, Ministerie EZK.

presentatie

projectposter // basispresentatie // pitch

Vanuit een pitch, is naast animatie ook projectposter of 'basispresentatie' te vormen. Deze laatste is daarna zelf aan te passen voor verschillende situaties, afgestemd op het publiek en doel van de presentatie.

Je kunt bij ons terecht voor het destilleren van de pitch uit een complex innovatief project en de vertaling ervan naar een projectposter of basispresentatie.
Screenshot

Projectposter Nationaal Milieuprogramma (NMP), Ministerie IenW

Screenshot Screenshot Screenshot

Slides uit presentaties voor projectmanagement Prog. MaaS, IenW

Screenshot Screenshot

Slides uit "Balanszoekers" - Unit Innovatie in Mobiliteit, Ministerie IenW.

Screenshot Screenshot

Slides uit "Basis presentatie" - Unit Innovatie in Mobiliteit, Ministerie IenW. I.s.m. Tappan.